THỊ XÃ BÌNH MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỀN KHAI  VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở  NĂM 2019

THỊ XÃ BÌNH MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỀN KHAI VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

THỊ XÃ BÌNH MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỀN KHAI VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2019

HĐND TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 9 (BẤT THƯỜNG)

HĐND TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 9 (BẤT THƯỜNG)

HĐND TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 9 (BẤT THƯỜNG)

Thanh niên TX Bình Minh sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2019

Thanh niên TX Bình Minh sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2019

Thanh niên TX Bình Minh sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2019

TX Bình Minh, năm 2018 sản lượng trái cây đạt gần 38.000 tấn

TX Bình Minh, năm 2018 sản lượng trái cây đạt gần 38.000 tấn

TX Bình Minh, năm 2018 sản lượng trái cây đạt gần 38.000 tấn

TX Bình Minh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019

TX Bình Minh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019

TX Bình Minh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019

Thông tin Chỉ đạo điều hành Xem tiếp

Bình Minh hiệp thương số lượng ứng cử viên Đại hội MTTQ thị xã nhiệm kỳ 2014-2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, đến nay thị xã Bình Minh thực hiện xong công tác hiệp thương số lượng ứng cử viên đại hội.

Văn hóa xã hội Xem tiếp

Bình Minh dâng hương kỷ niệm 225 năm ngày mất đại danh y Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác (1791-2019).

Bình Minh dâng hương kỷ niệm 225 năm ngày mất đại danh y Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác (1791-2019).

Tin trong Tỉnh Xem tiếp

THỊ XÃ BÌNH MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỀN KHAI VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

THỊ XÃ BÌNH MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỀN KHAI VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019