Thông tin Chỉ đạo điều hành Xem tiếp

Bình Minh hiệp thương số lượng ứng cử viên Đại hội MTTQ thị xã nhiệm kỳ 2014-2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, đến nay thị xã Bình Minh thực hiện xong công tác hiệp thương số lượng ứng cử viên đại hội.

Văn hóa xã hội Xem tiếp

Bình Minh huy động trên 4,1 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Thực hiện chính sách an sinh xã hội dành cho người nghèo, trong những tháng đầu năm 2014 các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong thị xã Bình Minh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Phát triển kinh tế Xem tiếp

Bình Minh có 11 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Mỹ Hòa

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2011-2015, đến nay đã có thêm nhiều dự án đầu tư vào khu công nghiệp Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh.

Tin trong Tỉnh Xem tiếp