Ngày 19/05/2017 09:22:45
Chi bộ cảnh sát quản lý hành chính- Đảng bộ Công an TX Bình Minh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2019
Chi bộ cảnh sát quản lý hành chính- Đảng bộ Công an TX Bình Minh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2019

Chiều ngày 16/5, Chi bộ cảnh sát quản lý hành chính trực thuộc Đảng bộ Công an thị xã Bình Minh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2019. Đây là chi bộ điểm của Đảng bộ Công an thị xã Bình Minh tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ cảnh sát quản lý hành chính- Đảng bộ Công an thị xã Bình Minh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng như: Tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đạt tỷ lệ 100%; Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biều hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trong nhiệm kỳ, đã tiếp nhận giải quyết đăng ký tạm trú cho 631 hộ, với 4.242 nhân khẩu; nhập khai sinh 2.154 nhân khẩu. Tổ chức cấp CMND được trên 4.000 hồ sơ. Đồng thời tiến hành thẩm định cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự  cho 179 cơ sở kinh doanh. Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý con dấu và phòng cháy chữa cháy cũng thực hiện tốt.

Đại hội cũng tập trung thảo luận, xây dựng các giải pháp để thực hiện hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới 2017- 2019 như: 100% cán bộ đảng viên đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng chi bộ trong sạch vững, vững mạnh; Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2019 gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn được bầu làm Bí thư chi bộ./.

 

Hoàng Minh - ĐTT 

Các tin khác