Ngày 19/05/2017 09:19:20
Thuận An phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong quí II/2017
Thuận An phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong quí II/2017

Năm 2017, thị xã Bình Minh phấn đấu có thêm 3 xã: Mỹ Hòa, Thuận An và Đông Bình đạt chuẩn nông thôn mới, để địa phương đề nghị Trung ương xét công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo quy định.

Đến nay, thị xã Bình Minh có thêm xã Mỹ Hòa đạt chuẩn nông thôn mới; riêng xã Thuận An đến thời điểm này đạt 18/19 tiêu chí. Theo Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã Thuận An, trong số các tiêu chí đã đạt được, nổi bật là tiêu chí thu nhập, hiện nay địa phương đạt mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất tỉnh 48,39 triệu đồng/người/năm. Đây là một trong những tiêu chí động và khó đạt của các xã thuần nông trong quá trình xây dựng nông thôn mới, vì mục tiêu cuối cùng là nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao mức sống cho người dân nông thôn. Lợi thế của xã Thuận An là đã khai thác, phát huy được thế mạnh của địa phương trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, người dân địa phương duy trì và phát triển 2 loại cây màu chủ lực là cải xà lách xoong và rau Diếp cá, với tổng diện tích gần 200ha, từ đó thu nhập của người dân nâng lên đáng kể.

Hiện nay, xã Thuận An đang trong giai đoạn hoàn thiện tiêu chí còn lại là Trường học để đề nghị trên xét công nhận đạt xã nông thôn mới trong quí II/2017 và xã Đông Bình phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017.

 

Hoàng Minh - ĐTT

Các tin khác