Ngày 18/03/2017 07:52:54
HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với giáo viên tại thị xã Bình Minh
Ngày 15/3/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 tại thị xã Bình Minh.

Theo báo cáo của UBND thị xã Bình Minh, đến hết năm học 2015-2016, toàn thị xã có 878 biên chế cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng yêu cầu dạy học. 

          Các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo được thực hiện cơ bản đầy đủ, đúng và kịp thời, bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, viên chức hoàn thành nhiệm vụ… 

          Cán bộ, giáo viên được bố trí, luân chuyển, điều động theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế các nhà trường…

          Tuy nhiên, trên địa bàn thị xã còn tồn tại tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các trường Trung học cơ sở và thiếu giáo viên các trường mầm non. Việc thiếu thừa cục bộ giáo viên tại các Trường cũng được giải quyết bằng việc điều động, luân chuyển phù hợp cũng như hợp đồng lao động theo từng năm học; đến nay cơ bản các Trường cũng đã ổn định đi vào nề nếp.

          Bên cạnh đó, thị xã đề nghị thực hiện phụ cấp ưu đã và chế độ thâm niên đối với giáo viên được Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã điều động làm công tác chuyên môn và cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

          Các đại biểu trong Đoàn khảo sát tiếp thu những kiến nghị của thị xã để phản ánh với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời đề nghị thị xã làm rõ hơn một số nội dung như: Giải quyết giáo viên dôi dư so với biên chế quy định, luân chuyển cán bộ quản lý các nhà trường, việc chấp hành các quy định pháp luật của giáo viên trong thực hiện công tác chuyên môn...

          Trong ngày Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại 02 đơn vị trên địa bàn thị xã là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trường Trung học cơ sở Cái vồn.

 

Phan Thị Thúy-VPUB

Các tin khác