Ngày 17/01/2017 08:27:43
Đảng ủy cơ quan Chính quyền thị xã Bình Minh, tổ chức hội nghị đảng viên sáu tháng cuối năm 2016
Chiều ngày 13 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường trung tâm hành chính thị xã, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổ chức hội nghị đảng viên sáu tháng cuối năm 2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và gần 145 đảng viên trong đảng bộ dự hội nghị.

Hội nghị được nghe Đồng chí Nguyễn Thành Được Thị ủy viên Bí thư Đảng ủy  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và đề ra Nghị quyết về Phương hướng nhiệm vụ 2017. Theo đó kết quả trong năm 2016, Đảng ủy đã tổ chức thực hiện đạt 10/10 chi tiêu Nghị quyết; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các nghị quyết cho đảng viên được thực hiện kịp thời đúng quy định, công tác đào tạo và phát triển đảng được quan tâm thực hiện; phát triển được 8/8 đảng viên mới đạt 100% so với nghị quyết, tổ chức triển khai cho 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định 101 của Ban Bí thư; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, phân loại chất lượng Chi bộ và đảng viên đạt yêu cầu, kết quả phân loại cuối năm có 15/15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Qua bình xét 15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ có 07/15; trong đó có 02/15 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; qua kiểm điểm đánh giá của các chi bộ, kết quả có 165/180 đồng chí được đánh giá phân loại (có 15 đảng viên không phân loại do đi học và dự bị dưới 6 tháng) có 165/165 đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; 26 đ/c đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lãnh đạo đảng viên tham mưu cho Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo điều hành thực hiện đạt 15/17 chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, cải cách hành chính, tư pháp, thanh tra …..Qua đó đảng uỷ đã khen thưởng 02 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 26 đảng viên đạt danh hiệu tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

         Tuy nhiên Đảng ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 như: Việc giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên ở các chi bộ trực thuộc có lúc, có nơi chưa thường xuyên, nên còn đảng viên, công chức viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; Thực hiện công tác Dân vận của chính quyền các chi bộ và ngành có xây dựng kế hoạch thực hiện nhưng kết quả báo cáo chưa thể hiện rõ còn đánh giá chung chung; Công tác triển khai cho đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định 101 của Ban Bí thư năm 2016  một vài chi bộ thực hiện còn chậm.

            Phát biểu tổng kết hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Được, Bí thư Đảng ủy đề nghị các Đồng chí trong Ban chấp hành, Bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục hạn chế tìm giải pháp để tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu mà nghị quyết 2017 đã đề ra./.

                                                                                           Văn Chính: VP Đảng ủy

Các tin khác