Ngày 16/01/2017 08:49:51
Bảo hiểm xã hội Thị xã Bình Minh Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017
Ngày 10/01/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Bình Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế toàn dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Tham dự hội nghị có ông Phan Thanh Rạng, Phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Thành Được, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ông Trần Văn Tiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Thành viên BCĐ BHYT toàn dân thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thị xã và UBND các xã, phường…

Năm 2016, BHXH thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên các mặt công tác: thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), giải quyết chế độ BHXH cho người lao động, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đặc biệt, công tác mở rộng đối tượng tham gia BHYT có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 76,49% (kế hoạch 71%) đạt vượt chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy đề ra. Tính đến tháng 12 năm 2016, số người có thẻ Bảo hiểm  y tế là 57.564 người tăng 352 người, tăng 1,35% so năm 2015. Nổi bật là công tác thu BHYT học sinh đạt kết quả tốt, tỷ lệ tham gia vượt hơn 5% so năm học trước, đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ toàn thị xã.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017 BHXH thị xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân khi tham gia BHYT, thực hiện tốt công tác thu, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đối tượng hưởng thụ BHXH; phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế trong việc thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chế độ BHXH, BHYT theo cơ chế “một cửa liên thông”…đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm; đưa công tác vận động thu đạt chỉ tiêu vào công tác thi đua khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Trần Văn Tiền, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BCĐ BHYT toàn dân, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ công chức, viên chức BHXH thị xã trong năm qua, ghi nhận sự đóng góp của BHXH thị xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thị xã, góp phần nâng cao đời sống của người dân; đề nghị trong năm 2017, BHXH thị xã cần  tiếp tục chủ động, tăng cường sự phối hợp với các phòng, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền y tế toàn dân, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, UBND thị xã Bình Minh đã khen tặng cho 03 tập thể và 16 cá nhân có thành tích về thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế toàn dân năm 2016.

 Phan Thị Thúy-VPUB

Các tin khác