Ngày 10/01/2017 16:12:41
TX.Bình Minh giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản đạt 1.562 tỷ đồng

Năm 2016, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp- thủy sản của thị xã Bình Minh đạt trên 1.548 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.486 tỷ đồng, chủ yếu là giá trị ngành trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp; còn lại là giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt gần 68 tỷ đồng, chủ yếu là nuôi trồng thủy sản, đánh bắt thủy sản và dịch vụ thủy sản. Riêng diện tích nuôi thủy sản của thị xã Bình Minh gần 100ha, chủ yếu là nuôi cá tra thâm canh, sản lượng khai thác trong năm 2016 trên 1.500 tấn và sản lượng khai thác đánh bắt thủy sản gần 370 tấn.

Thị xã Bình Minh hiện đang tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa như: vùng trồng bưởi 5 roi ở xã Mỹ Hòa; trồng cải xà lách xoong ở xã Thuận An, phường Đông Thuận; trồng màu lưu gốc ở xã Thuận An, Đông Thạnh… Ngoài ra, thị xã Bình Minh còn khuyến cáo nông dân đưa cây màu xuống ruộng ở những nơi trồng lúa kém hiệu quả, trong năm nông dân đưa cây màu xuống ruộng được gần 1.500ha. Đồng thời, từng bước thực hiện đồng bộ cơ giới hóa trong khâu sản xuất, thu hoạch và vận chuyển hàng hóa, góp phần nâng giá trị sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp không ngừng tăng trưởng, mang lại lợi ích cho người nông dân.

 

                                                                             Hoàng Minh - ĐTT

Các tin khác