Ngày 19/12/2016 10:21:52
Năm 2016, TX Bình Minh nhân rộng được nhiều mô hình kinh tế cao
Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2014- 2020, thời gian qua thị xã Bình Minh đã nhân rộng được nhiều mô hình phát triển kinh tế vườn và rau màu theo hướng quy hoạch tập trung cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Với diện tích gần 2.000ha là mô hình chuyên canh trồng Bưởi 5 roi ở xã Mỹ Hòa, Thuận An, Đông Thành, năng suất bình quân đạt từ 35- 40 tấn/ha; sản lượng đạt trên 23.000 tấn mỗi năm; lợi nhuận mang lại cho nhà vườn từ 350- 450 triệu đồng/ha/năm. Mô hình trồng cải xà lách xoong ở xã Thuận An, với diện tích 130ha, năng suất giao động từ 3- 12 tấn/ha/vụ (mỗi năm cho thu hoạch từ 6- 7 vụ); sau khi trừ chi phí nông dân có lợi nhuận từ 200- 250 triệu đồng/ha/năm. Mô hình trồng rau diếp cá ở các ấp Thuận Phú B, C và Thuận Tiến C, xã Thuận An, với diện tích chuyên canh 70ha, năng suất bình quân đạt 20 tấn/ha/vụ; sản lượng cung cấp cho thị trường từ 700- 800 tấn/năm, lợi nhuận mang lại từ 400- 500 triệu đồng/ha/năm. Mô hình trồng Mận xanh đường ở phường Đông Thuận và xã Đông Bình, với diện tích 30ha, lợi nhuận đạt từ 180- 240 triệu đồng/ha/năm… Ngoài ra, các ngành chức năng thị xã Bình Minh còn tập huấn hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP để tăng năng suất và chất lượng hàng nông sản.

Từ nay đến năm 2020, thị xã Bình Minh khuyến khích nông dân giảm dần diện tích đất trồng lúa ở những vùng đất gò cao chuyển sang trồng màu hoặc lập vườn; đồng thời tăng diện tích đất trồng cây ăn trái theo hướng tập trung, đặc biệt là trồng các loại cây thế mạnh ở địa phương như: Bưởi 5 roi, mận xanh đường, thanh trà...

 

                                                                                     Hoàng Minh – ĐTT

Các tin khác