Ngày 19/12/2016 09:03:23
KHỐI THI ĐUA VĂN HÓA- XÃ HỘI- VĂN PHÒNG VÀ KINH TẾ- TÀI CHÍNH- NỘI CHÍNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
Sáng ngày 16/12/2016, 02 khối thi đua Văn hóa- Xã hội- Văn phòng và khối Kinh tế- Tài chính- Nội chính đã tổ chức tổng kết hoạt động và bình xét khen thưởng năm 2016 tại phòng họp số 1 và 2, Trung tâm hành chính thị xã Bình Minh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Chính- Phó Chủ tịch thường trực HĐTĐKT thị xã và thành viên HĐTĐKT thị xã, phụ trách 2 khối thi đua là đồng chí Lê Minh Thọ (phụ trách khối VH-XH-VP) và đồng chí Nguyễn Bá Truyền (phụ trách khối KT-TC-NC) cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên của 02 khối tham dự.

Qua cuộc họp, 02 khối thi đua đã căn cứ Quy chế hoạt động được UBND thị xã phê duyệt để bình xét đề nghị khen thưởng theo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, kết quả cụ thể như sau:

- Khối VH-XH-VP: Văn phòng HĐND và UBND- hạng Nhất (105,75 điểm), Phòng Lao động TB và XH- hạng Nhì (103,75 điểm), Phòng Văn hóa và Thông tin (102,25 điểm) và Trung tâm GDNN-GDTX (102 điểm)- đồng hạng Ba.

- Khối KT-TC-NC: Phòng Nội vụ- hạng Nhất (105,5 điểm), Phòng Tài chính- Kế hoạch- hạng Nhì (105 điểm), Thanh tra (104,75 điểm) và Ban Quản lý DAĐTXD (104,25 điểm)- đồng hạng Ba.

Các cơ quan còn lại đều đạt trên 100 điểm

Phong trào thi đua thi đua khối năm qua đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị 02 khối nổ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND thị xã giao, qua đó góp phần giúp UBND thị xã Bình Minh thực hiện đạt và vượt 24/27 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016.

Duy Khương-PNV

Các tin khác