Ngày 04/02/2015 14:45:51
Bình Minh sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Tính đến cuối năm 2014, thị xã Bình Minh có trên 23.300 hộ gia đình đăng ký xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, qua bình xét toàn thị xã có trên 22.900 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 98%, trong đó có trên 17.300 hộ đạt văn hóa 3 năm liền; 53/56 ấp, khóm đạt văn hóa và 3/5 xã đạt xã văn hóa nông thôn mới, chiếm 60%. Về thực hiện 6 tiêu chuẩn, 27 mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đến nay các phường thực hiện đạt từ 50- 60%. Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng cũng được các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt, toàn thị xã có 100% cơ quan, đơn vị trường học, bệnh viện, trạm y tế đạt văn hóa và trên 1.950 cá nhân là cán bộ, công chức đạt xuất sắc. Ngoài ra, thị xã Bình Minh còn gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với thực hiện nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Từ đó, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, xã Đông Thạnh đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. 100% xã-phường có đường ô tô đến trung tâm; xây dựng được 90km đường nhựa, 160km đường đan liên xã, liên ấp đảm bảo cho xe hai bánh thông suốt cả năm. 100% khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông và xanh, sạch, đẹp.

Năm 2015, thị xã Bình Minh tập trung nâng cao chất lượng các nội dung, tiêu chuẩn của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu có trên 80% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và chính sách dân số, gia đình và trẻ em. Mỗi xã, phường tập trung xây dựng từ 1-2 ấp, khóm kiểu mẫu sáng-xanh-sạch-đẹp. Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng xã Đông Thành đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới vào cuối năm 2015.

 

Hoàng Minh- ĐTT

Các tin khác