Ngày 04/02/2015 14:44:27
Ngành lao động – TBXH tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Năm 2014, toàn thị xã đào tạo và giải quyết việc làm cho 3.433 lao động, đạt 114,4% nghị quyết; mở 18 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 512 học viên, xuất khẩu lao động 59 người, đạt 59% kế hoạch; khảo sát nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo và dịch vụ cung ứng lao động qua đào tạo có 56.747 người trong độ tuổi lao động;
Tổng số hộ nghèo cuối năm 2014 998 hộ, giảm 338 hộ đạt 111% nghị quyết, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 5,73% cuối năm 2013 xuống còn 4,23%, trong đó hộ nghèo khmer là 184 hộ, giảm 61 hộ, chiếm tỷ lệ 11,57% so tổng số hộ khmer trên địa bàn. Hộ cận nghèo là 1.174 hộ, giải 74 hộ, chiếm tỷ lệ 4,98%, trong đó hộ cận nghèo khmer là 192 hộ, chiếm 12,06% so với tổng số hộ khmer; thực hiện tốt việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn xã hội; phong trào đền ơn, đáp nghĩa và thực hiện chính sách đối với người có công tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao mức sống đối với người có công, v.v...

Phát huy những kết quả đạt được đồng chí Lê Thị Lệ Uyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ghi nhận và đánh giá cao kế quả ngành đạt được trong năm 2014 đồng thời chỉ đạo năm 2015 ngành LĐ,TB&XH phấn đấu đạt các chỉ tiêu về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai, dịch bệnh; làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách và người có công với cách mạng; đánh giá chính xác việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; chú trọng công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; đổi mới phương thức đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội, hướng tới đào tạo những nghề cần thiết và có chất lượng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác chăm sóc gia đình chính sách và người có công, tập trung quản lý tốt đối tượng cai nghiện tại cộng đồng và gia đình.

Dịp này UBND thị xã đã tặng giấy khen cho các cá nhân đã đạt thành tích tốt trong công tác.

Phan Thị Thúy -VPUB

Các tin khác