Ngày 31/05/2014 10:29:31
Thị xã Bình Minh tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

 

Trước khi diễn ra đại hội, các đại biểu đã đến viếng nghĩa trang và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Bình Minh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới công tác Mặt trận hướng mạnh về cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện sâu rộng và có tác động tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân, nổi bật là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ động gắn thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị với việc nâng chất cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đến nay đã có 2 xã đạt danh hiệu văn hóa, 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 100% khu dân cư và 98% hộ gia đình văn hóa. Trong 5 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã vận động quỹ Ngày vì người nghèo được trên 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ mổ tim cho bệnh nhân nghèo; mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; đồng thời xây dựng 141 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và 361 căn nhà thuộc diện 167 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 1,2 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 120 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Ngoài ra, các tổ chức thành viên của Mặt trận còn vận động tiền, hiện vật giúp đỡ người nghèo, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, với tổng trị giá gần 46 tỷ đồng; vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt số tiền 572 triệu đồng. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã bình quân hàng năm là 2%, đến cuối năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo còn 5,73%.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Huỳnh Văn Phúc-Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Minh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc 2 cấp của thị xã cần bám sát nội dung, phương thức đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tập hợp đoàn kết khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới ở cơ sở về giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và biểu quyết các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới 2014-2019 là: kiện toàn bộ máy hoạt động đạt vững mạnh và khá, mạnh; hàng năm vận động quỹ Ngày vì người nghèo đạt chỉ tiêu trên giao; xây dựng 60% hộ gia đình đạt văn hóa 3 năm liền và 50% ấp, khóm văn hóa 5 năm liền; xây dựng 2 xã Đông Thạnh và Mỹ Hòa đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới và xây dựng phường Cái Vồn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đại hội đã thông qua kết quả hiệp thương 61 thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới; ông Châu Văn Trịa được hiệp thương tái cử giữ chức vụ Chủ tịch và cử đoàn đại biểu đi dự Dại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm 16 vị./. 

Hoàng Minh - ĐTT


Các tin khác