Ngày 30/05/2014 13:42:21
Bình Minh có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến qua học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác

Để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua rộng khắp ở địa phương, từ năm 2011 đến nay thị xã Bình Minh đã triển khai trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân được 3.772 cuộc, có gần 116.000 lượt người dự. Qua đó, đã có 100% chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị và gần 3.400 lượt cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nội dung chuẩn mực đạo đức gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc điểm của từng, cơ quan, đơn vị. Tính tiên phong gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống theo phong cách của Bác được đa số cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức ngày càng phát huy, tích cực rèn luyện; có ý thức giữ gìn, rèn luyện tu dưỡng đạo đức cá nhân; có trách nhiệm, tâm huyết hơn với công việc, với nhân dân. Qua việc đăng ký làm theo và thực hiện chuẩn mực đạo đức của Bác cho thấy đã có tác dụng tích cực trong việc chống các sai phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm; tạo sự chuyển biến tích cực trong thái độ ứng xử đối với nhân dân; mức độ hoàn thành nhiệm vụ công việc năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh cuối năm 2013 chiếm 75%; trong đó nhiều chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13% và tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 71%. 
    Từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay, nâng cao hiệu quả công tác và nhiệm vụ được giao, từ năm 2011 đến nay thị xã Bình Minh đã có 44 tập thể và 119 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

Hoàng Minh - ĐTT


Các tin khác