TX Bình Minh thu nhập bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng/người/năm

TX Bình Minh thu nhập bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng/người/năm

TX Bình Minh thu nhập bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng/người/năm

Giáo sư- Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo triển khai chuyên đề học tập đạo đức HCM năm 2019 tại TX Bình Minh

Giáo sư- Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo triển khai chuyên đề học tập đạo đức HCM năm 2019 tại TX Bình Minh

Giáo sư- Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo triển khai chuyên đề học tập đạo đức HCM năm 2019 tại TX Bình Minh

TX Bình Minh tỷ lệ người tham gia BHYT toàn dân chiếm 89,25%

TX Bình Minh tỷ lệ người tham gia BHYT toàn dân chiếm 89,25%

TX Bình Minh tỷ lệ người tham gia BHYT toàn dân chiếm 89,25%

Thông báo về việc hủy kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản thanh lý

Thông báo về việc hủy kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản thanh lý

Thông báo về việc hủy kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản thanh lý

Về việc mời chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản

Về việc mời chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản

Về việc mời chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn bán đấu giá thanh lý tải sản  từ việc tháo dỡ vật tư thu hồi Ponton, phao phụ, cầu dẫn bến thượng lưu và  bến hạ lưu thuộc phà Cần Thơ cũ, t

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn bán đấu giá thanh lý tải sản từ việc tháo dỡ vật tư thu hồi Ponton, phao phụ, cầu dẫn bến thượng lưu và bến hạ lưu thuộc phà Cần Thơ cũ, t

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn bán đấu giá thanh lý tải sản từ việc tháo dỡ vật tư thu hồi Ponton, phao phụ, cầu dẫn bến thượng lưu và bến hạ lưu thuộc phà Cần Thơ cũ, tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh.

Thông tin Chỉ đạo điều hành Xem tiếp

Bình Minh hiệp thương số lượng ứng cử viên Đại hội MTTQ thị xã nhiệm kỳ 2014-2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, đến nay thị xã Bình Minh thực hiện xong công tác hiệp thương số lượng ứng cử viên đại hội.

Chính sách pháp luật Xem tiếp

Về việc trả lời đơn yêu cầu của Bà Nguyễn Kim Linh

Về việc trả lời đơn yêu cầu của Bà Nguyễn Kim Linh

Phát triển kinh tế Xem tiếp

TX Bình Minh thu nhập bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng/người/năm

TX Bình Minh thu nhập bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng/người/năm

Tin trong Tỉnh Xem tiếp

Giáo sư- Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo triển khai chuyên đề học tập đạo đức HCM năm 2019 tại TX Bình Minh

Giáo sư- Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo triển khai chuyên đề học tập đạo đức HCM năm 2019 tại TX Bình Minh