Công an thị xã Bình Minh triển khai  quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy

Công an thị xã Bình Minh triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy

Công an thị xã Bình Minh triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy

Công an thị xã Bình Minh tổ chức lễ phong, thăng cấp bậc hàm năm 2017

Công an thị xã Bình Minh tổ chức lễ phong, thăng cấp bậc hàm năm 2017

Công an thị xã Bình Minh tổ chức lễ phong, thăng cấp bậc hàm năm 2017

Bình Minh khai giảng lớp tập huấn tự vệ cơ quan năm 2017

Bình Minh khai giảng lớp tập huấn tự vệ cơ quan năm 2017

Bình Minh khai giảng lớp tập huấn tự vệ cơ quan năm 2017

Bình Minh mở lớp dạy bơi cho trẻ em năm 2017

Bình Minh mở lớp dạy bơi cho trẻ em năm 2017

Bình Minh mở lớp dạy bơi cho trẻ em năm 2017

Trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh

Trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh

Trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh

Công an thị xã Bình Minh triệt xoá tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền

Công an thị xã Bình Minh triệt xoá tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền

Công an thị xã Bình Minh triệt xoá tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền