Chi bộ Phòng Nội vụ thị xã tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2017-2019

Chi bộ Phòng Nội vụ thị xã tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2017-2019

Chi bộ Phòng Nội vụ thị xã tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2017-2019

Hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XV năm 2017

Hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XV năm 2017

Hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XV năm 2017

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường sa của Việt nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường sa của Việt nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường sa của Việt nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Chi bộ cảnh sát quản lý hành chính- Đảng bộ Công an TX Bình Minh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2019

Chi bộ cảnh sát quản lý hành chính- Đảng bộ Công an TX Bình Minh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2019

Chi bộ cảnh sát quản lý hành chính- Đảng bộ Công an TX Bình Minh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2019

Thuận An phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong quí II/2017

Thuận An phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong quí II/2017

Thuận An phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong quí II/2017

TX Bình Minh tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy chiếm trên 79%

TX Bình Minh tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy chiếm trên 79%

TX Bình Minh tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy chiếm trên 79%